Chúng ta đang sống bằng đất. Bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu trong tương lai, một chuyên gia đã nói.


19/01/2019 - Bán đất

Các khu đất vàng ở TPHCM là cỗ máy in tiền, bán được thì có cơ quan hoan hỉ như là thành công lớn.


19/01/2019 - Máy in tiền

Nên dừng ngay việc bán đất công dưới mọi hình thức. Nghèo thì chúng ta đã nghèo rồi, nên dừng bán đất công, tập thói quen tư duy phát triển không dựa vào tài nguyên và đất đai.


19/01/2019 - Đất đai

Đổi đất lấy cơ sở hạ tầng thật sự là một "mỏ vàng" của hầu hết các cấp quản lý. Thủ thuật xưa như trái đất của các quan tham là "mua đắt bán rẻ" mà ai cũng biết nhưng lại "thiếu" cách phòng ngừa. Diễn ra rộng và quy mô lớn trong thời gian dài lại có cả bất chấp pháp luật vậy thì có phải là bình thường không?


19/01/2019 - vodinhbd

Phải cải cách thể chế - một cách thật sự - tiến tới Công - Tư rõ ràng, thì lúc đó, may ra không còn cảnh xà xẻo đất công.


19/01/2019 - Duy Việt Trần

Quan trọng là có cái gọi là đất công không?


19/01/2019 - Duy Việt Trần

Bỏ từ “ nguy cơ” đi.


19/01/2019 - Minhtrien Pham

Một quốc gia văn minh, vì dân luôn xem "chiến lược lãnh thổ" là điều quan trọng bậc nhất của đất nước. Thổ công phải thuộc về nhân dân. Đó là nguyên tắc bao ngàn đời nay, chính vì vậy mà các vì vua chúa của ta không tiếc xương máu để bình định lãnh thổ, và đã từng nhấn mạnh nếu ai để mất một tấc đất vào tay giặc thì phải xử lý như "tru di tam tộc".

Trong quy luật tồn tại của con người "Sinh lão bệnh tử" thì xã hội văn minh phải luôn bảo đảm "công thức cuộc sống" cho mọi người dân của mình một cách bất di bất dịch: Ăn - Ở - Công việc - Học tập - Chữa bệnh - Giải trí - Yên nghỉ.

Một cá thể, một gia đình phải có nơi ăn ở đàng hoàng, đó là mục tiêu tổng quát, có giá trị nhân văn nhất của mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nếu không chúng ta nói cho nhiều cũng chẳng có ai tin.


21/01/2019 - vân khánh

Đất là "công thổ quốc gia" (khác các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Pháp), dân chỉ được sử dụng chứ không sở hữu. Và số phận của nó được quyết định bởi chính quyền các cấp. Luật không rõ và lại không được thực thi nghiêm nên xảy ra nạn lấy đất "công thổ quốc gia" cho / bán / biếu.. cho các phe cánh / đối tác...

90% vụ kiện cáo từ quản lý đất. Nay để có thu... thì chỉ "nhòm" vào đất. 1 km đường đánh đổi cả nhiều ha đất. Giá thuế đất cứ lên. Nó không lên vì cây cối trồng trên nó có giá trị hơn.


21/01/2019 - Võ Văn Sự

Luật dất đai không rõ, còn quá nhiều ưu tiên, xã, phường đều có quyền quyết định, dân chịu thiệt nhiều nhất, đất nước đi vào thời kỳ khiếu kiện, tranh đấu quyết liệt chưa từng có trong lịch sử để bảo vệ đất.


23/01/2019 - Lê Mai