Cầm tiền mặt có cảm giác là mình cầm tài sản thật thụ và bí mật, không ai biết mình có nhiều hay ít tiền, đâu ai muốn người khác ngó vào túi mình. Còn tài khoản ngân hàng ư, họ nhìn mặt mà bắt hình dong đó, bất cứ nhân viên ngân hàng ngó vào tài khoản mà cư xử với bạn, VIP hay nghèo chả ai muốn điều đó.


08/02/2019 - anh