Cần phải có cơ chế kiểm soát việc thành lập công ty con chỉ nhằm mục đích tránh rủi ro cho công ty mẹ. Chẳng khác nào thành lập ra để lừa đảo người ta.


02/02/2019 - Phá sản công ty

Khi tự nguyện phá sản thì người ta tính hết rồi. Tiền lương tiền thuế còn không có đóng, ở đó mà tới lượt chủ nợ.


02/02/2019 - Hàn Huyên

Theo tôi cần phải truy tố những công ty cố tình lừa dối khách hàng và các giao dịch khủng dù tình hình tài chính đã bết bát và mất khả năng trả nợ.


02/02/2019 - Hong