Một hình thức biếu xén trá hình.


28/01/2019 - Tâm
Thời 4.0 có khác. Ngồi đâu cũng nhận được lì xì. Mọi việc thật đơn giản.
25/01/2019 - Hạnh
Cái này gọi là chuyển tiền cho nhau, chứ đâu còn ý nghĩa của phong bao lì xì ngày Tết.
25/01/2019 - Mai
Tôi không thích hình thức này. Ngày Tết cần không khí đoàn viên với lời chúc nhau năm mới. Cả năm đi xa rồi, ngày Tết ở bên nhau tặng nhau bao lì xì mới ý nghĩa.
25/01/2019 - Trang
Hình thức này hay nhỉ. Ở đâu cũng có thể gửi lì xì cho nhau.
25/01/2019 - Trang