Thật tuyệt. VN phải học hỏi Đức để có môi trường sống tốt, sức khỏe người dân được đảm bảo.


29/01/2019 - bo