Tiền ảo là con ếch được bơm thành con voi nhờ hàng vạn con tim hy vọng, khi mua vào con voi xẹp trở lại thành con ếch do ai đó nghịch ngợm... chích cho nó xì hơi hay quá căng làm nó nổ.


12/02/2019 - anh