Bây giờ thế giới và dân Mỹ mới cảm nhận được hết các vấn đề và giải pháp do tổng thống Trump tiến hành. Nước Mỹ không thể vay nợ bên ngoài bằng bán trái phiếu rồi chi phí cho công nhân thất nghiệp mãi được, chưa nói nhiều quan hệ quốc tế cần có bàn tay người Mỹ can thiệp mà không một nước nào có đủ khả năng để giải quyết khi nó bị lạm dụng hay bị ép buộc. Ông Trump sẽ đắc cử trong nhiệm kỳ hai, lần bầu cử tới.


22/02/2019 - Nguyễn Lâm

Tổng thống Trump thắng nếu "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn". Ông Trump thua nếu "trường kỳ kháng chiến" - đó là suy nghĩ của cá nhân tôi. Kết quả thế nào còn ở phía trước!


23/02/2019 - Hùng