Mua đi rồi sẽ biết thế nào là nhà tái định cư. Khu này khói bụi mịt mù, sống ở đây sớm vào viện phổi.


17/02/2019 - Loan