Học hỏi, học tập, chịu khó tìm tòi thì sẽ làm được.


10/03/2019 - Mi

Chương trình này cần tuyên truyền để nhiều bà con xem.


08/03/2019 - Tuyên truyền

Thay đổi thói quen, thích nghi với những thay đổi công nghệ là điều giúp người nông dân có thể làm giàu trên đồng ruộng mình.


08/03/2019 - Thay đổi tư duy phát triển

Chương trình hay và bổ ích cho bà con nông dân.


08/03/2019 - nd