Tỷ giá lên ào ào thì tiền đâu mà cải tiến công nghệ.


10/03/2019 - Loi