nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/tinh-toan-khoa-hoc-co-cau-nguon-hop-ly-cho-quy-hoach-dien-quoc-gial Tổng đầu tư ngành điện thì tới 34% là cho truyền tải có là lãng phí nghiêm trọng cần bàn đến?
02/05/2019 - Hồng