Cách quản lý nhà nước hiện nay thiếu hai yếu tố cực kỳ quan trọng: Phân tích tổng thể nguồn gốc nguyên nhân vấn đề/ Áp dụng những giải pháp tổng hợp đồng bộ. Câu chuyện thị trường bất động sản phập phù, gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, mất ổn định vĩ mô... đã nói quá nhiều rồi nhưng vẫn không xử lý được. Lỗi này không phải do thị trường mà chủ yếu do nhà chức trách chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Cứ loay hoay hoài như thế này thì làm sao ổn định và phát triển được?


09/05/2019 - minh tâm

Quản lý tại phòng công chứng. Bắt chuyển nhượng tiền qua ngân hàng, đánh thuế thu nhập 3% trên giá trị chuyển nhượng, đánh thuế tài sản hàng năm cao. Quan trọng là nhà nước có muốn làm hay không. Bao nhiêu nước làm được. Vấn đề nữa là hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh thì cũng chả ai thèm care mua đất làm gì. Như Mỹ người dân có bao giờ mua cục đất chọi chim rồi để đó, ai cũng đưa tiền vào quỹ hưu trí, quỹ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.


08/05/2019 - Tiến Huỳnh