Từ bao giờ nợ xấu đã trở thành một điều bình thường của các ngân hàng?


10/05/2019 - Mai

Mong rằng Nghị quyết 42 sẽ góp phần giảm nợ xấu tại các ngân hàng. Điều này thể hiện quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước trong vấn đề xử lý nợ xấu.


10/05/2019 - Lan

Theo phân tích, nhờ hoạt động xử lý nợ xấu được đẩy nhanh hơn, giá trị nợ xấu xử lý trong năm 2018 tăng gần 30% so với năm 2017. Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng, nợ xấu còn tiềm ẩn ở các khoản mục nợ cơ cấu, trái phiếu doanh nghiệp cơ cấu nợ, các khoản ủy thác, các khoản thu khó đòi...


10/05/2019 - Vũ Khánh

Hy vọng có nhiều chính sách mới giảm vấn đề nợ xấu, góp phần gia tăng lợi nhuận cho các ngân hàng.


10/05/2019 - Thanh Hà