VN chúng ta cũng có đất hiếm ,tha hồ Mỹ sẽ mua của chúng ta. VN chúng ta sẽ có lợi thế phát triển mạnh về kinh tế.


22/05/2019 - phan cang