Không chỉ ở TP.Hồ Chí Minh, các kênh rạch, sông, kể cả bãi biển đều bị ô nhiễm nghiêm trọng.
11/10/2019 - Cao Tho Vo