Chi phí không chính thức hiện là gánh nặng lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


03/10/2019 - Kiên
Nhiều doanh nghiệp đã rơi rụng sau vài năm phát triển. Khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn vốn, do đó cần ưu tiên từ phía các ngân hàng về mặt lãi suất.
03/10/2019 - Lan
Các doanh nghiệp nhỏ cần hơn hết là sự hỗ trợ thiết thực từ phía nhà nước. Nếu không các doanh nghiệp này sẽ khó có cơ hội tồn tại.
03/10/2019 - Vy