Báo cáo “Năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến - chế tạo của Việt Nam” được các tổ chức trong nước và quốc tế công bố hồi tháng 4-2019 nêu, trong các chỉ số hiệu suất công nghiệp chế biến, chế tạo, NSLĐ của Việt Nam tụt lại sau với các nước so sánh. Không chỉ vấn đề về năng suất lao động, ngay như sức khỏe của nguồn nhân lực trong nước tại các doanh nghiệp cũng là điều đáng lưu tâm.
20/10/2019 - Công Minh
Việt Nam là quốc gia nông nghiệp, lao động trẻ, có trình độ, tay nghề, kỹ thuật, thông thạo ngoại ngữ… là nhu cầu của nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Tại những ngày hội tuyển dụng việc làm, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tuyển dụng nhân lực thấp, thậm chí nhiều doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng để đào tạo lại. Mặc dù vậy, có đến 46% nguồn nhân lực trong nông nghiệp hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của nông nghiệp nói chung, doanh nghiệp trong nông nghiệp nói riêng.
20/10/2019 - Hoàng Hà
Khi năng suất lao động không gia tăng hoặc gia tăng ở mức thấp thì rất khó cho doanh nghiệp trong việc tăng lương cho người thu nhập, bởi doanh nghiệp sẽ cảm thấy không công bằng, không thỏa đáng. Ví dụ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn đến cơ quan chức năng với đề xuất không tăng lương tối thiểu trong năm 2020 và giãn thời gian tăng lương tối thiểu từ 1 năm/lần lên 2-3 năm/lần. Bởi lẽ, mỗi lần tăng lương tối thiểu, bên cạnh việc tăng chi phí, các doanh nghiệp thủy sản còn mất rất nhiều công sức để tính toán, điều chỉnh các mức phí, mức trích nộp cho người lao động, gây tốn kém nhân lực, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.
20/10/2019 - Võ Quang