Vui thì rất vui. Tự hào thì cũng rất tự hào. Nhưng (lại phải nhưng !) lại băn khoăn: - Ngon là thế, nhưng còn việc làm cho ngày càng nhiều người trên thế giới thích dùng nó ... - Bây giờ thì ngon, liệu vài vụ nữa, có thoái hóa giống không ? Mà chắc là có, vì quy luật nó thế. Vậy thì có nên đặt ra câu hỏi: Công sức nên đổ vào hạt gạo, hay vào cây / trái nào khác ? Và còn vài câu hỏi về người nông dân nữa. Nhưng lạc đề, xin để bài khác.
15/11/2019 - Huong