Ta đang bàn về chuyển đổi số theo xu hướng A DUA, nói theo mà chưa hiểu hết vấn đề, không biết rằng đây là một cuộc cách mạng về nhận thức, phải thực sự bài bản, có hệ thống, quan trọng là nên làm lúc nào, với ai, như thế nào cho có hiệu quả. Tránh tinh trạng chạy theo, chạy đua vừa tốn kém, lãng phí nguồn lực, phí tiền cho đám cơ hội. Ví dụ, robot hóa để làm gì ? Phải bắt nguồn từ mục tiêu giảm thiểu sự nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... cho người lao động chứ không phải vì sa thải hàng loạt người lao động, vì lợi nhuận bằng mọi giá ?


24/12/2019 - Quang Hùng
Mọi hoạt động của công ty từ việc có khách hàng tìm hiểu sản phẩm, nhân viên kinh doanh bán hàng, kế toán ghi nhận doanh số hay biến động nhân sự ở các bộ phận như thế nào đều được thể hiện trên các công cụ số, mà cụ thể ở đây là các phần mềm quản trị doanh nghiệp. CEO dễ dàng truy xuất báo cáo về mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp. Không chậm trễ và cũng không có “vùng tối” sẽ giúp CEO quản lý doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch hơn so với thời kỳ trước đó.
24/12/2019 - Hoàng Hà
Nhiều chuyên gia nhận định, việc chuyển đổi số không chỉ dựa vào công nghệ mà yếu tố quan trọng nhất đem đến sự chuyển dịch lớn của các doanh nghiệp, tổ chức là văn hóa làm việc, nhận thức của người đứng đầu.
24/12/2019 - Lan Anh
Khảo sát của Enterprise, hầu hết doanh nghiệp tại Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa – DNNVV) đã bắt đầu quan tâm và có nhận thức về vấn đề chuyển đổi số. Tuy nhiên, có tới 76% số DNNVV không biết nên bắt đầu quá trình chuyển đổi số từ đâu.
24/12/2019 - Vũ