Có thể chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sau đó Nhà Nước bán một phần cổ phiếu (sau khi được chia cổ tức) nắm giữ thì sẽ giải quyết được vấn đề thu ngân sách nhà nước, vừa đảm bảo tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng này. Nhưng như vậy thì tỷ lệ nắm giữ vốn của Nhà Nước trong các ngân hàng này sẽ giảm xuống, đây là điều mà Nhà Nước không muốn.

Bài toán này chỉ có thể giải quyết được với điều kiện các ngân hàng có kết qủa kinh doanh thật tốt, lợi nhuận thật nhiều. Nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, nền kinh tế trong nước tăng trưởng chậm lại, để gia tăng mạnh lợi nhuận có thể phải có thể làm tăng xu hướng rủi ro hóa các hoạt động kinh doanh. Xem ra bài toán vừa muốn có tiền, vừa muốn giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ vốn, vừa muốn tăng vốn điêu lệ là một "bộ 3 bất khả thi".


16/01/2020 - thành
Có ý kiến cho rằng, đây có thể là do sự phối hợp chính sách chưa tốt giữa các cơ quan có liên quan, và các ngân hàng sẽ phải chật vật xoay sở trong lúc chờ đến kỳ họp Quốc hội năm 2020 này.
15/01/2020 - Hoàng Lan
Việc nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại nhà nước nhằm đảm bảo vai trò chủ đạo của các ngân hàng này trên thị trường tài chính tiền tệ thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Tổng số vốn cần đầu tư, bổ sung cho các ngân hàng thương mại nhà nước là khá lớn để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Basel II trong khi nguồn lực Nhà nước có thể được sử dụng để tăng vốn cho các ngân hàng này cũng hết sức hạn chế.
15/01/2020 - Kim Văn
Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, quá trình góp ý dự thảo Nghị quyết có ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước vào dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, việc tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước là việc hệ trọng, đang được thẩm tra, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy trình, do đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xin chưa thể hiện nội dung trên trong dự thảo Nghị quyết.
15/01/2020 - Minh Quang