Hậu quả tất yếu của: -Tư duy tồi, Tầm nhìn hạn chế, Tham nhũng tràn lan. -Ít đầu tư, đầu tư lãng phí, quản lý yếu kém.
26/02/2020 - Cao Tho Vo
Các giải pháp kiểm soát mặn, kiểm soát lũ lụt, triều cường cho ĐBSCL đã nêu trong quy hoạch chuyên ngành và đã được duyệt. Ai cũng biết muốn nông nghiệp thuỷ sản phát triển phải đầu tư căn cơ về thuỷ lợi. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, mức đầu tư về thuỷ lợi cho ĐBSCL không đủ để giúp đồng bằng nầy hạn chế hơn nữa những thiệt hại do thiên tai.
24/02/2020 - Huynh

ĐBSCL có 4 miệt (ruộng, vườn, bưng, biển) cần phải được xác định cụ thể về địa giới, xác định cơ cấu vật nuôi cây trồng nào là thích hợp và mức độ tổn thương khi hạn, mặn xâm nhập từ đó mới có chiến lược, phân bổ cơ cấu, giống cây, con, phát triển hạ tầng liên kết miệt, liên kết địa phương và trong nội bộ từng miệt, từng địa phương hiệu quả VD: AG, ĐT cá tra rất dễ bị tổn thương với độ mặn nhưng không bị mặn. trong khi đó AG, CT, HG, ST cũng phân bố vùng nuôi, có nơi ảnh hưởng nặng, có nơ vừa vừa, có hơi nhẹ, hay như TG, BT, VL,TV, LA điều có phân bố vùng trái cây, nhưng LA,TG, BT,TV giáp biển thì tính liên kết hạ tầng phải khác … Tích trữ nước ngọt với thích ứng là bài toán không hề dễ, có nơi thuận lợi như AG,ĐT,CT,VL,HG; những nơi như ST,BL,CT,KG,TV,BT thì tích trữ thế nào khi không có hệ thống đê+cống, rối xung đột về giao thông. Thực tế là nước có độ măn trên 20 phần ngàn, nuôi tôm có rủi ro rất cao, nắng nóng thì khó càng them khó, lấy nước ngầm để pha cho loãng thì không có… như vậy tích trữ nước ngot ở đây bằng cách nhân tạo các túi nước là ít hiệu quả thay vào đó sẽ thích ứng bằng cách xây dựng hệ thống ống dẫn, giống như “North Transgas” từ vùng ngọt về để điều hòa thích ứng, cơ cấu lại bộ giống, SP chủ lực, bổ trợ, cộng với đổi mới phương thức canh tác tưới nước tiết kiệm, phân tiết kiệm, công nghệ san bằng mặt đất hoặc xây dựng nhà may lọc nước biển, để lấy nước ngọt và lấy muốn cho SX CN; phối hợp với tổ chức UNICEF về Mekong


23/02/2020 - lequi
Xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu vào nội đồng của vùng ĐBSCL. Do đó các địa phương cần chủ động các biện pháp chống hạn, mặn và tích trữ nước. Vừa qua xem ti vi thấy một số nhà vườn ở đây chủ động đào ao, hố tích nước tưới cây thấy rất hợp lý.
22/02/2020 - Bình
Cần có các biện pháp tích cực để ĐBSCL thoát khỏi tình trạng nhiễm mặn hiện nay.
22/02/2020 - Hạnh
ĐBSCL là vùng quan trọng của cả nước. Do đó nếu vùng này bị ảnh hưởng đương nhiên sẽ tác động không nhỏ đến nền kinh tế đất nước.
22/02/2020 - Long