Các cây cầu bắc qua sông Tiền, sông Hậu là dây văng, tốn kém và lãng phí! Làm cầu kết hợp đập tiết kiệm và hiệu quả kinh tế hơn rất nhiều!


23/02/2020 - Cao Tho Vo