Covid-19 là dịch bệnh, tác động đến sức khỏe, tính mạng nên người ta không dám đi. Bởi vậy, càng chòi đạp càng lún, cố kéo khách hay cố làm tour trong thời điểm nay có khi còn nguy hơn.
01/03/2020 - Phạm Mạnh An