Tỷ trọng đóng góp lớn của DNNN vào ngân sách là có nhưng không phải áp đảo như trước đây. Vì vậy sự bị động đối với ngân sách là không lớn. Vấn đề quan trọng là DNNN phải duy trì vai trò dẫn dắt nền kinh tế bằng quy mô/ hiệu quả/ tính lan tỏa của nó chứ không đơn giản là nộp ngân sách lớn.
06/04/2020 - Xuân Phước
Mặc dù được biệt đãi về phương diện tiếp cận nguồn lực, đồng thời trong nhiều trường hợp được hưởng vị thế độc quyền trên thị trường nội địa, nhưng đóng góp của khu vực doanh nghiệp nhà nước cho nền kinh tế lại rất hạn chế, không những thế lại đang trên đà đi xuống. Trong 10 năm trở lại đây tỷ lệ đóng góp của khối doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước trung bình chưa tới 20% và ngày một giảm so với chính mình cũng như so với so với khu vực tư nhân (bao gồm khu vực FDI).
06/04/2020 - Duy Phát
Nhiều doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, vận tải, hàng không, viễn thông, được sử dụng cơ sở hạ tầng từ nguồn đầu tư trực tiếp của Nhà nước mà còn lao đao trong hiện tại. Nghĩ lại các doanh nghiệp tư nhân phải gồng mình chống chọi trong giai đoạn này thật sự khâm phục.
06/04/2020 - Hiếu Trương
Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước được cải thiện hơn, thể hiện được vai trò chủ đạo trên lĩnh vực, tạo nguồn thu lớn. Nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tái cơ cấu thành công sẽ là động lực lớn cho nền kinh tê trong thời gian tới. Độ mở của nền kinh tế đang ngày một rộng và cơ hội để các doanh nghiệp có nguồn lực và cơ cấu hợp lý bứt phá.
06/04/2020 - Thanh Loan