Tại sao chúng ta chỉ giãn hoàn thuế cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân lại không? Chả lẽ người có thu nhập đóng thuế cao hơn trong mùa dịch lại không khó khăn?


21/04/2020 - Minh Công