Nếu cảng chúng ta làm hàng hóa thông quan chậm trễ sẽ làm nhà đầu tư nản bỏ đi chứ họ không đổ tại bên sản xuất đâu. Cách tốt nhất là phát triển mạnh công nghiệp, thu hút đầu tư FDI, tạo thuận lợi cho họ cùng làm ăn.


30/04/2020 - GiaCongCoKhi.com

Chúng ta hãy phát triển du lịch, đẩy mạnh công nghiệp hóa mạnh mẽ hơn nữa để tự chủ được nguyên vật liệu và chuỗi cung ứng, mở rộng làm nhiều đường đi để thu hút FDI, giảm diện tích đất nông nghiệp vốn lỗ nhiều hơn lời. Theo tôi , đó là cách khôn ngoan.


30/04/2020 - GiaCongCoKhi.com
Lúc này là bước ngoặc nên dứt khoát thoát lệ thuộc kinh tế TQ ,nhìn hàng hoá ùn ứ tại các cửa khẩu ,là biết kinh tế VN vẫn bị lệ thuộc bị chi phối ,kinh tế biên mậu là điểm yếu ,thật ra các tỉnh sâu trong nội địa TQ phụ thuộc vào các cảng xuất nhập VN ,mà tại sao ta vẫn bị họ làm mưa làm gió ? Nhập hàng giá bèo là giết hàng nội địa ,đây là lúc cần đặt lên bàn cân lợi và hại ,có cần duy trì biên mậu hay không?
26/04/2020 - anh