Quanh tôi 6 cái Vinmart ,hồi đó còn ghé vào giờ chẳng buồn bước vào vì chỉ còn bán hàng của Masan
30/04/2020 - anh

Nói cho đúng ra thì Masan ăn may nhờ Covid-19 thôi. Gặp thời ấy mà. Có thịt heo, có hệ thống phân phối, lại xảy ra dịch bệnh, sốt giá heo...


30/04/2020 - CV

Đóng góp của mảng thịt trên tổng doanh thu sẽ tăng lên mức 19,9% trong năm 2020 từ mức 2,4% của năm 2019. Quá khủng khiếp, tăng quá nhanh.


30/04/2020 - Giá heo

Giờ là lúc Masan hốt bạc khi hết dịch bệnh, kinh tế hồi phục, sức mua tăng lên, nhu cầu thực phẩm tăng mạnh.


30/04/2020 - TP