Tôi nghĩ mảng du lịch công nghiệp sẽ khởi sắc, đặc biệt là ở các vùng kinh tế trọng điểm bởi vì vùng này thu hút một lượng rất lớn lao động từ mọi miền đất nước với những cơ cấu ngành nghề, độ tuổi, trình độ, thu nhập, văn hóa và nhu cầu khác nhau. Trong khi đó hạ tầng văn hóa - xã hội ở các khu công nghiệp là khá thiếu thốn, nhu cầu hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm thực tế của công nhân là rất cao nhất là người trong nhóm cơ cấu trẻ, có cả vấn đề tiền hôn nhân. Nếu các doanh nghiệp du lịch phát triển được sản phẩm đáp ứng nhu cầu không chỉ thu hút khách, tang trưởng doanh thu, thỏa mãn nhu cầu tinh thần mà còn thúc đẩu hoạt động giao lưu nâng cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, gián tiếp giúp cho công tác đào tạo nghề và sản xuất phát triển. Đó chính là yếu tố minh chứng cho du lịch có tính liên ngành rất cao mà chúng ta cần tổ chức khai thác. Cái này có thể gọi là du lịch tại chỗ, rất tiết kiệm, tiện lợi đáp ứng được mọi yếu cầu đời sống tinh thần của người công nhân và thân nhân gia đình họ và có lẽ Công đoàn là tác nhân quan trọng trong vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch với người công nhân lao động (khách tham quan)


18/05/2020 - lequi
Doanh thu và lợi nhuận bằng năm ngoái là kỳ tích rồi. Sợ lắm việc chạy theo chỉ tiêu số lương. Toàn khách đi chùa, lễ hội miễn phí hoặc tham quan trong ngày. Năm 2019, tỉnh nào cũng hàng triệu khách nội địa trở lên nhưng có tính chỉ thu được 132.000 đồng đầu người.
17/05/2020 - Nguyễn Văn Mỹ
Có khách nội địa cũng có việc cho các công ty du lịch lúc khó khăn này. Nhưng chúng ta không nên kỳ vọng là khách nội địa có thể đem lại doanh thu đủ lớn để thay thế khách quốc tế nhé. các khách sạn từ 3 sao trở lại có thể bớt khó khăn vì có khách nội địa, nhưng các khách sạn 4,5 sao thì vẫn khó, vì giá cả vượt ngoài tầm với của đa số bà con mình
17/05/2020 - Phan Huê
Dịch bệnh diễn ra trên toàn thế giới, nên khó có đi du lịch quốc tế, vậy các doanh nghiệp du lịch hãy "móc" hầu bao của người Việt để du lịch nội địa phát triển, tạo tiền đế cho tương lai phát triển nhanh của du lịch Việt.
17/05/2020 - DL TM
Nên tạo sự an toàn nhưng cũng phải chú trọng giảm giá dịch vụ, giá vé máy bay tăng trở lại cũng làm khó du khách đi du lịch.
17/05/2020 - Vé máy bay
Kích cầu làm sao năm nay du lịch nội địa có 150 triệu lượt khác thì du lịch thắng to.
17/05/2020 - Kích cầu