Các doanh nghiệp viễn thông được yêu cầu xây dựng, báo cáo kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động năm 2020. Do vậy, địa phương cần chủ trì, phối hợp triển khai các phương án dùng chung hạ tầng trên địa bàn.
14/05/2020 - Hoàng Quang
Việc triển khai dùng chung hạ tầng luôn diễn ra tại một địa bàn, địa phương cụ thể, do vậy vai trò của các sở thông tin và truyền thông trong việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp rất quan trọng.
14/05/2020 - Minh Triệu
Càng khó khăn thì các doanh nghiệp cần sự chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động với nhau để tiết kiệm chi phí. Chưa kể các loại hệ thống của viễn thông, điện lực, Internet di chung một chỗ với nhau vừa giúp mỹ quan đô thị được thông thoáng vừa an toàn cho người đi đường.
14/05/2020 - Thế Phi