Doanh nghiệp có năng lực thì có khả năng chuẩn bị hệ thống kho hàng rất lớn với tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị cho khi nào giãn cách xã hội được nới lỏng, hoặc thị trường xuất khẩu mở lại thì cung ứng ngay cho thị trường để chuỗi sản xuất không gián đoạn. Thế nhưng, doanh nghiệp nhỏ thì sao? rất cần sự chugn tay của các sàn giao dịch vào lúc này.
15/05/2020 - Bình Phương
Muốn đột phá cần có chiến lược dài hạn, mà điều này chỉ doanh nghiệp thôi thì chưa đủ. Chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp tập trung nhiều hơn cho thị trường nội địa, thay vì chỉ chú trọng xuất khẩu. Để làm được việc này, cần phải đột phá vào hệ thống phân phối, có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các điểm bán phù hợp để làm bệ đỡ cho sản xuất.
15/05/2020 - Kiều Minh
Để cạnh tranh công bằng, doanh nghiệp nội địa không thể trông chờ mãi vào sự “ưu tiên” trên thị trường phân phối, nếu chuyển sang giai đoạn “chắp cánh hàng Việt” thì cần có những giải pháp để thực hiện hiệu quả.
15/05/2020 - Kim Tiến