Đúng vậy bạn ah. Nhà nước còn can thiệp, doanh nghiệp càng chết nhanh hơn và hệ lụy đến các ngành khác
21/05/2020 - Ngoc Lan
Bài học nhớ đời đã lặp lại nhiều lần rồi, không chi có Vinapco đâu. mình nhớ hối lâu xử lý nợ của Da Giầy Hiệp hưng, khi Chính phủ có ý kiến xuống NHNN và một NHTM CP nhà nước cho khoanh nợ, cho vay mới, đến khi hết thời hạn khoanh nợ chuyển thành nớ xấu, ngân hàng gửi vản bản đề nghị tiếp tục hỗ trợ xử lý, thì quay ra 180 độ yêu cầu kiểm điểm xử lý trách nhiệm của các lnahx đạo ngân hàng? Cuối cùng là gì? NHTM è cổ ra mà trích lập rủi ro, lwowg cán bộ thì đói. Tóm lại làm ko đúng nguyên lý thị trường, vẫn can thiệp, làm thay quản trị kinh doanh của DN thì chẳng khi nào có hiệu qảu cả. Đất nước ta đã qua rất nhiều thời kỳ xử lý nợ xấu theo kiểu: khoanh- giãn- xóa rồi. Nguồn wlcj cứ vậy mất đi vô ích - đây là bằng chứng hùng hồn tại sao chúng ta vẫn cứ nghèo
19/05/2020 - Minh Công
Ngân hàng nên kiện cái QUY HOẠCH HÓA KẾ HOẠCH HÓA ấy chứ vì ở VN mọi dự án đều làm đúng theo chủ trương quy hoạch hóa kế hoạch hóa í mà!
16/05/2020 - Kinh tế thị trường...
Ủng hộ các ngân hàng khởi kiện, dù đòi tiền được hay không hay thủ tục kiện cáo kéo dài tới đâu nhưng khởi kiện là một bước hợp pháp và văn minh để tự đòi nợ thay vì trông chờ vào nhà nước xử lý nội bộ với nhau (biết chờ đến bao giờ).
16/05/2020 - Tien Do
1 số ý kiến cá nhân: A. Vấn đề: 1. Đánh giá Dự án tiền khả thi không tốt (thị trường, công nghệ phù hợp với vùng nguyên liệu ...) 2. Từ (1) cộng thêm triển khai kéo dài dẫn đến tăng TMĐT (HƠN 200% ???) B. Kiến nghị: - Kêu gọi CĐT Tư nhân cùng hỗ trợ khắc phục, làm sao để có thể đưa toàn bộ hệ thống vào sản xuất kinh doanh (tạo ra thặng dư kinh tế) - Phát triển vùng nguyên liệu phù hợp với công nghệ - Tìm kiếm thị trường xuất khẩu (đầu ra cho sản phẩm) - Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức tham mưu, đánh giá, thực hiện Dự án này trên quan điểm đúng người đúng trách nhiệm !
16/05/2020 - Trung Dũng
Dự án cứ thua lỗ như vầy thì hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng theo.
16/05/2020 - Lâm
Trách nhiệm các bên đến đâu, sẽ bị xem xét và xử lý ra sao.
16/05/2020 - Trần
Các doanh nghiệp nhà nước cứ thoải mái xin làm đại dự án, rồi đắp chiếu, rồi ngân sách lại gánh chịu thua lỗ và cuối cùng vẫn là tiền thuế của dân.
16/05/2020 - Vũ Minh