Vẫn biết là ngành du lịch quốc tế còn rất khó khăn. Nhưng không thể nào nới lỏng nhập cảnh và phải duy trì cách ly 14 ngày. Nới lỏng nhập cảnh là không thể vì dịch bệnh quốc tế rất phức tạp. Chịu khó du lịch nội địa thôi.


20/05/2020 - Trân thi thu Hằng