Ngành sản xuất nào cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid hết, những ngành xuất khẩu nào vẫn còn duy trì được tăng trưởng cần tiếp tục giữ nhịp.
18/05/2020 - Lâm
Cần đẩy mạnhtổ chức giao thương trực tuyến các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, bởi vì không chỉ trong thời kỳ Covid-19 mà việc ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng bắt buộc trong quản lý, kinh doanh.
18/05/2020 - Hoàng Minh
Chi phí cho điện đang là gánh nặng đối với ngành sản xuất. Bộ Công Thương đã nói là sẽ có đợt kiểm tra giá thành điện và sau đó sẽ công bố rộng rãi thông tin một cách minh bạch cho dư luận hiểu rõ về tình hình của ngành điện. Doanh nghiệp chờ đợi.
18/05/2020 - Nhã