Chính phủ cần vào cuộc. Không thể chấp nhận việc cơ quan dự trữ quốc gia không mua được gạo nhưng vẫn cho gửi gạo trong kho. Vì sau khi gạo nhập kho, các bên biết chắc là sẽ có đấu thầu lại với giá mua cao hơn. Do đó, gạo nhập kho sẽ thành gạo gửi. Tại sao các doanh nghiệp đã trúng thầu, rồi bỏ thầu, rồi lại được tham gia đấu thầu lại với giá cao hơn? Lẽ ra, các doanh nghiệp này phải bị loại ra khỏi các doanh nghiệp tham gia đấu thầu trong một thời gian nhất định. Dư luận đặt câu hỏi: Có lợi ích nhóm trục lợi ở đây không?


20/05/2020 - Minh