Bàn về năng lực cạnh tranh của lao động công nghệ Việt so với các nền kinh tế khác như Đài Loan, Ấn Độ, Philippines... thì còn khác nhiều vần đề phải quan tâm.
20/05/2020 - Hoàng Minh
Chỉ e là lượng tuyển dụng mới vẫn không bù đắp được lượng lao động bị mất việc do khủng hoảng kinh tế vì đại dịch
20/05/2020 - tran lan
Năng lực cạnh tranh của nguồn lực thì không thể cứ mãi dựa trên chi phí tiền lương được...
20/05/2020 - Vũ