Trong khi chờ đợi các gói hỗ trợ, để vượt qua giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm các thị trường mới ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, Mỹ, EU và tập trung vào thị trường nội địa.
22/05/2020 - Lan Nhi
Nhiều doanh nghiệp đã đề nghị ngân hàng ân hạn khoản vay dài hạn đến hạn, kéo dài thời gian vay vốn lưu động, giảm lãi suất, không hạ loại tín dụng, đồng thời kêu gọi cổ đông chia sẻ giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động.
22/05/2020 - Mai Lâm
Hậu Covid, doanh nghiệp cần tăng cường xúc tiến thương mại và làm việc với phía đối tác để ký kết các hợp đồng mới, đa dạng hơn nữa nguồn nguyên liệu đầu vào.
22/05/2020 - Trần