Ngành gỗ phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, giờ dịch bệnh, việc xuất khẩu khó khăn là đương nhiên nhưng tại sao không nghĩ quay lại thị trường nội địa, làm hàng cao cấp, dùng nguyên liệu rừng trồng trong nước...


24/05/2020 - Gỗ xk

Năm nay xuất khẩu gỗ được 1 nửa năm ngoái đã là may mắn.


24/05/2020 - Forest

Rồi chúng ta sẽ phụ thuộc vào thị trường đồ gỗ của Trung Quốc, vì gần, dễ dàng, giáp biên mà coi.


24/05/2020 - TQ