Vậy là cứ tưởng lợi nhưng thực ra chưa hẳn có lợi khi giảm lệ phí trước bạ cho xe nội địa.
31/05/2020 - Nga Hương