Sau Covid thì nhà đầu tư vàng chỉ đến với đối tác chiến lược tin cậy, minh bạch thôi.


02/06/2020 - Độc giả
Nên giả sử mình là nhà đầu tư FDI! Hiện tại không còn được mấy nhà đầu tư FDI vàng!!!
01/06/2020 - Cao Tho Vo

Cám ơn Thủ tướng trong cuộc họp KINH TẾ VÙNG TRỌNG ĐIỂM hôm nay nói Vùng KTTĐ miền Trung là "hệ sinh thái ô tô". Thực tế xưa nay Thaco và Quảng Nam mặc dầu hưởng lợi chính sách từ quốc gia nhưng lại đi coi NỀN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ như nền công nghiệp của MỘT HUYỆN MỘT TỈNH thay vì CỦA 1 VÙNG nên có lớn nổi đâu. https://congthuong.vn/vung-kinh-te-trong-diem-phai-thu-hut-duoc-dau-tu-tu-cac-tap-doan-lon-137955l


27/05/2020 - Cát cứ cục bộ kiểu Thaco Quảng Nam đây thì "vàng" mà vào đầu tư

Sự thực là vậy. Nếu chúng ta không tận dụng nắm bắt cơ hội này thì sẽ vô cùng đáng tiếc. Cơ hội sẽ khó đến với chúng ta lần thứ 2.


26/05/2020 - Hoa Mai
Bữa giờ nghe sôi sục tinh thần thu hút đầu tư nước ngoài của Chính phủ. Tuy nhiên mọi chính sách cần đưa ra nhanh hơn để chớp thời cơ này.
26/05/2020 - Vinh
Một điều quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài là phải làm sao giảm bớt chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Mọi thủ tục phải công khai, thông thoáng, minh bạch. Các chính sách ưu đãi phải làm sao hợp lý tránh ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong nước.
26/05/2020 - Hà Anh