bài này nên được dịch ra phiên bản tiếng Anh của Saigon Times để lan tỏa các giá trị của Viettel Global với các thương hiệu Metfone, Mytel, Telemor, Lumitel,...ra khắp thế giới.
01/06/2020 - Tuấn Dũng
Các thị trường nước ngoài của Viettel Global vẫn có những khó khăn nhất định, bên cạnh các thị trường thành công từ sớm như Campuchia, Myanmar, Timor Leste thì các thị trường như Cameroon, Tanzania gặp nhiều khó khăn về pháp lý và vấn đề tần số. Hãy đương đầu với khó khăn và tiếp tục vươn xa.
31/05/2020 - Thu Quỳnh