Điều này phải trở thành xu thế chung. Sau thời buổi "trăm hoa đua nở" thì sẽ là "tinh hoa hội tụ". Đó là quy luật tất yếu. Song vấn đề quan trọng là người chơi trong cuộc có nhận ra cơ hội hợp tác/ hợp nhất hay là không? Cùng với thương mại điện tử, thì các lĩnh vực khác như dịch vụ thanh toán điện tử (fintech) cũng cần sớm được sàng lọc, hội tụ để có những doanh nghiệp/ doanh nhân xứng tầm thời đại, không những cạnh tranh tốt trong nước mà phải mạnh dạn đi ra ngoài nước để cạnh tranh ngang ngửa cùng thiên hạ.


28/05/2020 - Vương Trọng