Mở du lịch quốc tế sơm để rước hoạ vào thân
01/06/2020 - Pham van long
Vấn đề là nếu không có sự hỗ trợ từ Nhà nước, thì các doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch có thể tồn tại đến khi có khách nhập không? Ai đã ra đi (tìm nghề khác) và ai sẽ quay trở lại (với nghề này), sẽ là câu hỏi lớn!
30/05/2020 - Phan Huê
Việt Nam cần tích cực truyền thông đến quốc tế thông điệp điểm đến an toàn. Cùng với đó là phải thay đổi cách thức hoạt động du lịch như đưa ra nhiều tour mới... để phù hợp với tình hình sau dịch bệnh.
29/05/2020 - Bình
Sau dịch bệnh, nhu cầu đi lại của người dân trong nước và quốc tế rất lớn. Do đó chúng ta phải tranh thủ để đón chờ thời cơ mới cho du lịch Việt Nam. Ví như, ý kiến có thể đưa du khách quốc tế từ sân bay đến thẳng những khu nghỉ dưỡng chuyên biệt mà bài viết có dẫn, theo tôi là một ý kiến hay.
29/05/2020 - Liên
Vừa đảm bảo cho du lịch phát triển vừa phòng chống tốt dịch bệnh, đây là những nhiệm vụ khá nặng nề của chúng ta trong thời điểm này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại du lịch chỉ cầm cự được là đã quá tốt rồi chứ đừng nói gì đến phát triển.
29/05/2020 - Giang