Ngay từ lúc này cần phải tìm đầu ra cho số lượng 4,4 triệu tấn lúa vụ tới, cần ký hợp đồng đặt cọc trước càng tốt... Dự kiến vụ tới Ấn Độ sẽ bị suy giảm sản lượng do dịch bệnh vẫn chưa kiểm soát được, nên cần chủ động giành những hợp đồng của Ấn độ để lấp vào chỗ trống của họ. Cơ hội 100 năm có 1, Việt Nam mình cần tận dụng tối đa ưu thế về giá và sản lượng. Tôi dự đoán là giá lúa sẽ tăng ít nhất 20% trong vụ tới.


29/05/2020 - Anhduong

ĐBSCL là vùng kinh KTNN trọng điểm, vựa lúa của cả nước, đảm bảo vai trò ANLT không chỉ cho nước ta mà còn cả quôc tế và đó chính là thế mạnh của vùng. Với đặc điểm đất đai trù phú thích hợp cho nhiều loại cây đặc sản, tái cơ cấu NN chính là làm phong phú thêm sản vật của vùng thông qua thích ứng với biến đổi khí hậu. TCCNN chính là phân bổ, bố trí lại diện tích sản lượng, nâng cao chất lượng giá trị các mặt hàng nông sản theo tín hiệu, dung lượng và nguyên tắc của thị trường.

Nghĩa là các ngành nông nghiệp ở khu vực này sẽ được nâng cấp theo định hướng phat triển bền vững, chuyển đổi giống cây con cho phù hợp với từng điều kiện địa lý, khí hậu và yêu cầu thị trường, giữ vững tương đối diện tích đất đai NN trước tốc độ đô thị hóa nông thôn nhưng không thể biến đất NN, biến những bờ xôi ruộng mật của người ND thành đất chết.

Nhìn về Long An rất dễ nhận thấy nhiều diện tích đất NN đã nhường chỗ cho các khu CN những hình ảnh, cảnh vật người nông dân truyền thống dần mất đi, họ đã bị hấp dẫn bởi văn minh đô thị và đô thị hóa cũng đã làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn địa phương này. Không phải hoài niệm quá khứ, nhưng nhìn những mãnh ruộng dần dần bị mất đi, nông dân tui thấy rất chạnh lòng bởi vì trên khắp chiều dài đất nước có những vùng đất hoàn toàn không thích hợp cho NN nếu được đầu tư hạ tầng để phát triển CN thì sẽ phù hợp hơn. Trong khi đó ĐBSCL có đẩy mạnh nâng cấp toàn diện đồng bộ các ngành NN, xây dựng các Saemaul Undong để nâng cao phúc lợi và đời sống tinh thần của người dân, đảm bảo có thu nhập ngang bằng với khu vực đô thị.


29/05/2020 - lequi