Việt Nam đang trên đường trở thành đất nước công nghiệp. Vì vậy, phát triển các khu công nghiệp theo cơ chế thị trường sẽ có tính chất thị trường hơn và cũng là điều cần làm lúc này. Trên cơ sở này, có thể nói Tập đoàn Vingoup đã tìm thấy một trọng tâm mới để đầu tư phát triển.
29/05/2020 - Duc Duy
Hiện nay có thể thấy phân khúc bất động sản công nghiệp không bị tác động của Covid-19 như với các loại bất động sản du lịch nghỉ dưỡng hay những sản phẩm bất động sản khác... vì vậy việc chuyển hướng của Vingroup có thể tạo nên thay đổi lớn cho lĩnh vực này.
29/05/2020 - Hoai Nguyen
Dòng tiền ổn định là việc các doanh nghiệp cần phải tính toán khi quy mô tài sản doanh nghiệp lớn. Có thể các lĩnh vực kinh doanh khác đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và chưa tạo ra dòng tiền đều đặn, thậm chí có nhiều mảng phải bù lỗ thì bất động sản công nghiệp có thể là bài toán cân đối dòng tiền hiệu quả nhất trong bối cảnh này của Vingroup.
29/05/2020 - Tiến Lâm