Ngành du lịch cần sớm tạo lập hệ sinh thái du lịch với vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, cùng những sự kết hợp cần thiết giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với chính quyền và các bên liên quan, dự kiến hành động cần thiết cũng như cam kết từ các doanh nghiệp.
30/05/2020 - Khánh Vân
Xác định xu hướng du lịch của người Việt và những vấn đề đặt ra trong phục hồi du lịch sau giãn cách xã hội, để cân nhắc cách làm, đề xuất giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa.
30/05/2020 - Kim Hoàn
Mong muốn doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội có cùng tiếng nói đề xuất với Chính phủ cùng vào cuộc để khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế trong điều kiện cho phép.
30/05/2020 - Minh Vỹ