Tại sao 3 tháng trời không bay vì dịch thì không lo sửa chữa đường băng, mà đợi tới khi các hãng đồng loạt bay lại thì mới sửa chữa?


24/06/2020 - Dang Tran
Ai nói "sân bay nhà quê" thì nên chứng minh đi nhé! So sánh với những sân bay nào vậy?
18/06/2020 - Nguyen Tran

Sự chậm trễ trong đầu tư các sân bat, ngành giao thông nên mổ xẻ tại sao, hay mất bò mới lo làm chuồn?


15/06/2020 - GT

Sân bay TSN giờ đây nếu so với các sân bay trong khu vực không khác gì chợ quê truyền thống so với các siêu thị,đại siêu thị.


15/06/2020 - Sân bay nhà quê

Nhìn đường lăn sân bay, nhìn cảnh tàu bay hàng ngày chờ cất cánh mà thấy thương.


15/06/2020 - SB