Gần 2/3 thời gian thảo luận về KTXH của Quốc hội là để tung hô thành tích chống COVID, trong khi những khúc mắc ngổn ngang về đời sống của dân và doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Nên dừng và chấm dứt bớt những câu chuyện tô vẽ "bệnh thành tích" mất thời gian, dành tâm sức và trí lực vào giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh nóng bỏng. Cuộc chiến COVID vẫn chưa chấm dứt đâu. Thế giới vẫn chết hàng trăm mạng mỗi ngày. Nguy cơ rình rập. Hãy luôn tỉnh táo và nhìn xa trông rộng.
18/06/2020 - Xuân Phước