Cái gì cũng có hai mặt, không nên đòi hỏi sự hoàn hảo, báo chí cũng vậy. Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất vẫn là 1. độc giả, 2. nhà báo, 3. tòa soạn báo. Độc giả phải tinh tường và tỉnh táo. Nhà báo phải tinh nhạy và trung thực. Tòa soạn phải là tập hợp những con người tinh hoa về nghề nghiệp báo chí. Người đọc bây giờ cũng rất có trình độ, chứ không phải amateur hết đâu, họ luôn biết chọn bài và báo của ai để đọc và tin.


20/06/2020 - Bình Phước