Quảng cáo trên xe buyt quá lạm dụng, hình ảnh rất thô thiển, xấu xí cho bộ mặt cảnh quan, công cộng
23/06/2020 - Hồ Trinh

Quảng cáo trên xe buýt quá lạm dụng, hình ảnh rất thô thiển, xấu xí cho bộ mặt cảnh quan, công cộng.


22/06/2020 - Hồ Trinh