Gói 62 ngàn tỉ vẫn chưa thấy đến tay anh chị em hướng dẫn viên, những người mà hầu như mấy tháng nay không có bất cứ thu nhập nào
03/07/2020 - Nguyen van ky
Đó là những chuyện sát sườn mà ai cũng thấy cả. Vấn đề giờ là chính sách. Tôi đã có văn bản cho địa phương để nhân viên hưởng gói hỗ trợ từ chính phủ nhưng không được vì họ nói tháng rồi chúng tôi còn phát sinh doanh thu nhưng thực sự, doanh thu đó không đủ để chúng tôi sống và không thể giữ nhân viên.
27/06/2020 - Trần Đình Giang
Có thể sau đại dịch, những yêu cầu về kỹ năng lao động trong ngành du lịch cũng có sự thay đổi, việc tuyển dụng và đào tạo cũng phãi thay đổi.
27/06/2020 - Hoài Hương
Cần lo lắng thiếu nhân sự để đáp ứng yêu cầu mới của ngành du lịch chuyển hướng phát triển theo hướng “thông minh hơn” và “chuyên nghiệp hơn”.
27/06/2020 - Lan Vy
Rồi đây nhiều nghiệp vụ trong ngành du lịch, từ đơn giản đến phức tạp như: Xây dựng chương trình tour, chiết tính giá, quản lý khách hàng, quản lý sales, booking, điều hành, kế toán, quyết toán, hệ thống báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ,... đều được phần mềm này đáp ứng trọn vẹn, khi đó, tuyển dụng nhân sự sẽ phải khác đi.
27/06/2020 - Võ Minh